Zonguldaklı mucit…

6 Ağustos 2019 Salı 22:58

Haber Merkezi

Zonguldaklı mucit…

Zonguldaklı bir vatandaş, alt geçitlerin yağmur suyu almayacak şekilde geliştirdiği bir projeye imza attı.

Turan Aygün adındaki vatandaş, projesiyle ilgili yaptığı açıklamada, yağan yağmurun beraberinde getirdiği suların alt geçide girmeden depolanacağı, böylece sel gibi afet dışında alt geçitlerde herhangi bir tıkanıklığın yaşanmayacağını dile getirdi.

Aygün, “Bu proje geliştirilerek hayata geçtiğinde hiçbir alt geçidi su basmayacak. Geçide gelen sular, tünelin içine ya da dışına monte edilecek depolara aktarılacak. Belli bir zaman içinde depolardaki sular boşaltılarak, yeniden görev yapabilecek” dedi.

Aygün, siyasetçilere ve belediye başkanlarına da seslenerek, bu projesine destek olmalarını istedi.

Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış.

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz