Yargı devleti engeller mi?

27 Ekim 2019 Pazar 18:41

Haber Merkezi

Yargı devleti engeller mi?

TMMOB Zonguldak Şubesi’nin meyhane olarak işlettiği lokali, bilindiği gibi yaklaşık 2 ay önce Dernekler Masası İl Müdürlüğü’nce denetlenmişti.

Denetimde lokale üye olmayanların alınması ve servis açılması üzerine tutanak tutulmuş ve 15 gün kapatılmasına karar verilmişti.

Bunun üzerine oda yönetimi karara itiraz ederek, “yürütmeyi durdurma” istemiyle dava açtı.

İlgili mahkeme yürütmeyi durdurarak idareden savunma istedi. Dernekler masası ise ortada yasa dışı bir durum olduğunu kapatılması gerektiği yolunda savunma yaptı.

MAHKEMEDEN “ÇIT” YOK!

Aradan geçen zamana rağmen il müdürlüğünün haklı savunmasına karşın yargıdan henüz bir karar çıkmadı.

Zonguldak’ta faaliyet gösteren pek çok lokal ve işletmelere benzer durumlarda hemen yaptırım uygulanmasına rağmen TMMOB Zonguldak Şubesi’nin lokali hakkında hiçbir işlem yapılmaması bir takım soruları beraberinde getirirken yargıyı da zan altında bırakıyor.

Yorumlar
  • Ozan Surat
    27 Ekim 2019 Pazar 21:05

    Anlayamadım ... Mühendisler Lokali kapatılmalı mı??

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz