Vali Bektaş’tan önemli adım

6 Ağustos 2019 Salı 23:04

Haber Merkezi

Vali Bektaş’tan önemli adım

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, liman sahilinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan projenin en kısa zamanda hayata geçirilmesi için çalışmalarını hızlandırdı.

Liman sahilinin mevcut durumunun Zonguldak’a yakışmadığını bazı toplantılarda ısrarla dile getiren Vali Bektaş’ın bu tutumu, Zonguldak halkı tarafından takdirle karşılanıyor.

Öte yandan, Kıyı Kenar Kanunu’nu ihlal etmeyecek şekilde hazırlanan turizm amaçlı projede, mevcut işyerlerinin sayısının da artması bekleniyor.

İlgili kurum yöneticilerinin Vali Bektaş’ın talimatlarıyla sık sık bir araya gelmeleri, projenin en kısa zamanda uygulamaya alınacağı işaretleri de veriyor.

Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış.

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz