Vali Bektaş’tan inceleme

27 Ekim 2019 Pazar 18:27

Vali Bektaş’tan inceleme

Vali Erdoğan BEKTAŞ, programı kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü’nün Kilimli İlçemizde bulunan kömür yıkama lavuar alanında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Ardından Göbü Sahilinde yapılmakta olan parke ve yol çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Bektaş Kilimli Spor Lisesi’nde de incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış.

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz