Üyelik başvuruları kabul edilmedi!

27 Ekim 2019 Pazar 18:39

Haber Merkezi

Üyelik başvuruları kabul edilmedi!

CHP’de üyelik için başvuran 4 kişinin bu başvuruları CHP Genel Merkezi tarafından kabul edilmedi.

Daha önceleri parti üyesi olan ancak çeşitli nedenlerle üyelikleri sona erdirilen Cevat Laçin, Turgut Güven ve Hasan Köroğlu ile adı henüz öğrenilmeyen bir kişinin, çeşitli tarihlerde parti aleyhine ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesaplarından hakaret ederek parti suçu işledikleri gerekçesiyle üyelik başvuruları kabul edilmedi.

Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış.

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz