ŞEHİR KULÜPLERİ!

6 Ağustos 2019 Salı 23:17

Haber Merkezi

ŞEHİR KULÜPLERİ!

Şehir kulüpleri, yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişmesine katkı sağlaması için Mustafa Kemal Atatürk’ün kurulması talimatı verdiği, bir anlamda sivil toplum örgütüydü.

Tıpkı, halkevleri gibi…

Atatürk’ün şehir kulüplerinin kurulmasındaki amacı, o şehrin yöneticilerinin, ticaret erbabının, kentin ileri gelen akil adamlarının bu kulüpte toplanmasını, şehrin sorunlarını ve çözüm yollarını iki kadeh de içerek dile getirmeleriydi!

Buradan yola çıkarak, Atatürk’ün hedef kitlesinin bu sorunlara kafa yormalarını, hem fikir oldukları konuları da bir an önce hayata geçirmelerini istediği sonucuna varabiliriz.

1930’lı yıllarda yaklaşık 15 milyon nüfuslu ve sadece tarıma dayanan (traktörü bile yoktu!) ekonomisi ile varlığını sürdürmeye çalışan bir ülkede, Atatürk’ün attığı bu adımı görmemezlikten gelebilir miyiz?

Bakınız;

Zonguldak Şehir Kulübü, 1970’li yıllara kadar Atatürk’ün amacına katkı sağladı.

1980’li yıllardan sonra kumar oynanan lokale, ardından meyhaneye dönüştü!

1995’li yıllarda ise kapandı…

O tarihten itibaren şehir kulübünün kuruluş amacına hizmet eden bir lokal faaliyete geçmedi.

Sivil Toplum Örgütleri de duyarsız kaldı!

Kilimli’de halkevini yeniden açan kararlılık, ne hikmetse Zonguldak’ta uykuya daldı! Hiç kimse, hiçbir sivil toplum örgütü, hiçbir siyasi oluşum bu durumu seslendiremedi!

Neyse;

Biz konumuza dönelim…

Zonguldak’ta şehir kulübünün yokluğunu dolduracak bir tek yer TMMOB Zonguldak Şubesi lokali vardı!

Oda yönetimi ile zaman zaman paylaştığım bu düşüncelerim ne yazık ki;

“Evet, haklısın… Öyle olması gerekir…” denilmesine rağmen icraatta karşılık bulmadı!

Sonuçta;

O lokali “cila merkezi” “meyhane” olarak nitelendirdim!

Sonra ne oldu?

Ben “tu-kaka” ilan edildim!

Faşizme karşı olduklarını, emekten yana olduklarını, her türlü eleştiriye açık olduklarını, düşünce özgürlüğüne önem verdiklerini her platformda dile getirenler tarafından, hakkımda “lokale alınmama” kararı alındı!

Ne kadar basit değil mi?

Bunun aslında benim tarafımdan hiç önemi yok…

Şimdi;

TMMOB Zonguldak Şubesi yönetimi, başını ellerinin arasına alacak ve karar verecek!

Lokallerini ya Atatürk’ün işaret ettiği amaca uygun kurulan şehir kulübü olmasına izin verecek, ya da “cila” merkezli para kazanmaya yönelik “meyhane” olmaya devam edecek!

Siz yeter ki;

“Tek kaleyi” sursuz bırakmayın…

 

 

Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış.

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz