Madencilik sektöründe iş yok!

27 Ekim 2019 Pazar 18:30

Madencilik sektöründe iş yok!

İŞ-KUR Zonguldak’ta piyasanın önde gelen faaliyetleri İmalat, Toptan ve Perakende Ticaret ile İnşaat sektörlerinin yer aldığı 547 işyerini ziyaret ederek eleman ihtiyaçlarını tespit etti.

İŞ-KUR tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

“Zonguldak genelinde 20+ istihdamlı işyerlerinin %14,4’ünde 2 bin 60 kişilik açık iş olduğu tespit edilmiştir. Zonguldak genelinde açık iş oranı %6,6 olarak hesaplanmış ve en yüksek açık iş oranına sahip sektör %22,8 ile Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü olmuştur. Açık işi en çok olan işyerleri %20 oranı ile yine Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektöründendir. İş yeri bazında araştırma kapsamında ziyaret edilen işletmelerin %29’u İmalat sektöründe faaliyet göstermektedir ve İmalat sektörünü ve %24,3’lük oranla Toptan ve Perakende Ticaret sektörü takip etmektedir. İşverenlerin en çok talepte bulundukları meslekler Madenci (Genel), Makineci (Dikiş), İmal İşçisi, Kasiyer ile Satış Danışmanı / Uzmanı’dır. Açık işlerde en çok aranılan ilk üç beceri Fiziki ve Bedensel Yeterlilik, Yeterli Mesleki/Teknik Bilgi ve Tecrübe ile İletişim ve İfade Yeteneği’dir. İşverenler talep ettikleri açık işleri %96,3 gibi yüksek bir oranda en çok İŞKUR aracılığı ile aramaktadır.

“3 BİN 920 KİŞİLİK İSTİHDAM ARTIŞI BEKLENMEKTEDİR”

Zonguldak ilinde araştırma kapsamındaki 20+ istihdamlı işyerlerinin %29,2’sinde 377 kişinin temininde güçlük çekilmektedir. Eleman temininde en çok güçlük çekilen meslekler Makineci (Dikiş), Isı Yalıtımcısı/İzolasyoncu (Sanayi Tıpı Kazan-Boru), Mobilya Montajcısı, İş Makineleri Operatörü, Sıvacı, Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik), Aşçı, Şoför-Yük Taşıma, Satış Temsilcisi / Plasiyer ile Gaz altı (Mig-Mag) Kaynakçısı meslekleridir.

Zonguldak genelinde 20+ istihdamlı işyerlerinde 3 bin 920 kişilik istihdam artışı beklenmektedir. İşverenler, 2020 yılı Nisan ayı sonuna kadar istihdamlarının % 9,7 oranında artmasını öngörmektedirler. En fazla istihdam artışı beklenen sektörler Madencilik ve Taş Ocakçılığı ile İmalat sektörleridir. Madenci (Genel), Fındık İşleme İşçisi, Makineci (Dikiş) mesleklerinde istihdam artışı beklenirken Sıvacı, İnşaat Mühendisi, Ahşap Kalıpçı mesleklerinde istihdam azalışı beklenmektedir.

Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış.

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz