Maden mühendisleri başkanını arıyor!

27 Ekim 2019 Pazar 18:40

Haber Merkezi

Maden mühendisleri başkanını arıyor!

Yaklaşık 3 ay sonra yapılacak olan TMMOB Zonguldak Şubesi kongresinde oy kullanacak maden mühendisleri, mevcut başkan Erdoğan Kaymakçı’nın karşısına çıkaracak başkan adayı arıyor.

Yeni Gün’ün ulaştığı bilgilere göre, odanın yönetiminden memnun olmayan ve özellikle lokalin işletmeciliği ve yaklaşık 1200 üye aidatlarının nereye harcandığı yönünde tepkilerini dile getiren maden mühendisleri, yönetimin mutlaka değişmesi gerektiği yönünde görüş birliği içindeler.

Erdoğan Kaymakçı’yı (meyhaneci) ve sağ kolu Hüsnü Meydan’ı da (meydancı) diye tabir eden maden mühendisleri, lokal çalışanlarının bu iki isimden yüz bularak kendilerine bile saygısızca davranmaları yüzünden lokale gitmediklerine dikkat çekiyorlar.

Bu isimlerin odayı kendi siyasal çıkarları doğrultusunda kullandıklarını da öne süren maden mühendisleri, üyelerin hem TTK’da hem de özel sektörde hak ve çıkarlarını gözeten bir tutum sergilemediklerini, sadece kendilerine yakın mühendislerin sorunları ile uğraştıklarını dile getiriyor.

Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış.

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz