Gökçebey halkı istemiyor

6 Ekim 2019 Pazar 22:23

Latif Aydemir

Gökçebey halkı istemiyor

Baz Biyoenerji Üretim A.Ş. tarafından Gökçebey İlçesi’nin Bodaç Köyü sınırları (114 Ada -1 Parsel ) içinde “10 MWe/10,5 MWm/40 MWt’lık Baz Biyokütle Enerji Santrali ve Atık Yakma Tesisi” kurulması planlanıyor.

Şirket tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında söz konusu proje için Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) Yönetmeliğinin 9. Maddesi gereğince “Halkın Katılımı Toplantısı” yapıldı.

Toplantıda; 10 MWe’lık “Baz Biyokütle Enerji Santrali ve Atık Yakma Tesisi” projesine Gökçebey Belediyesi, Bakacakkadı Belediyesi, siyasi partililerin temsilcileri, Bodaç Köy sakinleri ve Gökçebey halkı tepki göstererek tesisin kurulmasını istemediklerini bildirdiler.

Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış.

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz