GMİS özel sektörde neden örgütlenmiyor?

3 Ekim 2019 Perşembe 20:50

Haber Merkezi

GMİS özel sektörde neden örgütlenmiyor?

Bir dönem 40-45 bin üyesi olan ve bugün sayısı 8 binlere kadar düşen sendikalı maden işçilerinin yanı sıra ülke genelinde yaklaşık 5 bin maden işçisi ise sendikasız çalışıyor.

Dünyanın en zor mesleklerinin başında gelen yeraltı madenciliğinde sendikasız işçi sayısı giderek artarken, akıllara ülkenin bu iş kolunda en büyük sendikası olan Genel Maden İşçileri Sendikası’nın özel sektörde neden örgütlenmediği sorularını da beraberinde getiriyor.

Zonguldak’da faaliyet gösteren firmaların tamamı sendikasız işçi çalıştırırken, GMİS’in bu konuda hiçbir faaliyet içinde olmaması da dikkatlerden kaçmıyor!

Özel sektörde meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden maden işçilerinin cenazelerine katılan ancak, işçilerinin sosyal ve özlük haklarıyla ilgili işlemleri takip etmedikleri öne sürülen GMİS’te Genel Başkan Hakan Yeşil ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Tayfun Demir’in bir an önce bu işyerlerinde örgütlenme çalışmalarına başlamaları bekleniyor.

Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış.

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz