Akay TURHAN

GMİS TUZAĞA DÜŞMEMELİ!

Akay TURHAN / GÖZLEM
28 Temmuz 2019 Pazar 20:30

 

Genel Maden İşçileri Sendikası, Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Maden Tetkik Arama’da çalışan maden işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden bir sonuç alınmaması üzerine, bu iş yerlerinde grev kararı aldı.

Bu karar, demokratik hak ve özgürlükler kapsamında Anayasal bir hakkın kullanımıdır ve maden işçileri bu kararında sonuna kadar haklıdır.

Dünyanın en zor mesleklerinden birinde ölümle burun buruna çalışan bu insanlar, ne yazık ki bugün boğaz tokluğuna istihdam edilmektedir.

Bunu iyi bilen GMİS yönetimi, 1990 ruhuna dönmek, insanca yaşamak için hak ettikleri ücreti almak ve ocakları yaşatmak adına ilk adımını attı.

Grev kararlarının hayırlı olmasını diliyorum.

Ancak;

Bu noktada endişelerim de giderek artıyor!

Bakınız;

Hepimizin bildiği gibi AK Parti iktidarı ilk günden itibaren TTK’yı bir kambur olarak görüyor. Süreç içinde uyguladığı politikalarla kurumu yeterince küçülttü.

Hedeflerinde kapatma, olmazsa özelleştirme var!

Bakmayın siz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği sözden 6 ay sonra 1500 maden işçisinin işe alınmasına.

O bir seçim yatırımıydı!

Panoda, yani kazı bölgesinde çalışan işçi sayısının ve bağlı olarak üretimin ciddi boyutlarda düşmesine duyarsız kalan bir iktidar, sizce önerdiği teklifin üzerine çıkar mı?

Bu nedenlerden dolayı grevi fırsata dönüştürmek AK Parti iktidarının önceliği olacağından kuşkum yok!

Şimdi;

GMİS yönetiminin aldığı grev kararını ve uygulamasını çok iyi planlaması kaçınılmazdır.

Karşılarına çıkabilecek her türlü engellemeleri ve tehditleri bertaraf edecek önlemleri almak, mücadele gücünü yüksek tutmak bir anlamda Zonguldak’ın can suyunu yaşatmak demektir…

Bu arada;

Zonguldak genelinde AK Parti iktidarlarının kalıcı bir yatırımı var mı?

Filyos deniyor…

Liman yapıldı, yolları yok!

Endüstri bölgesi olarak kamulaştırma yapıldı, tek bir fabrikanın temeli atılmadı!

Mithatpaşa, Kilimli tünellerinin ne zaman biteceği yılan hikayesine döndü!

Yolların hangisine bakalım?

Şehir merkezi, köy merkezlerini aratır hale geldi!

Liman, Acılık deresi, lauvvar alanı ne halde? Üzülmez ve Çaydamar derelerinin ıslahı ne zaman yapılacak?

Enerji koridoru dediğiniz yerde çevre katliamı sürüyor!

Sanki mevcutlar yetmiyormuş gibi yeni santraller için çağrı yapıyorsunuz.

Anlaşılan o ki; İnsanımızı zehirlemekten zevk alıyorsunuz!

Bütün bu olup bitenlerin tek bir karşılığı var.

AK Parti, iktidara geldiği ilk günden itibaren Zonguldak’ı gözden çıkarmış durumda.

Bunu AK Parti milletvekilleri de teşkilatların başkan ve yöneticileri de iyi biliyor!

Bu oyunu bozmak, Zonguldak’ı yaşatmak demektir…

                          ***

Maden Mühendisleri Odası’nın lokali ile ilgili yaptığım haberler üzerine, yönetimden biri(tarafımdan biliniyor) hem kendi lokallerine hem de Maden Mühendisleri Derneği lokaline alınmamam için görevlilere talimat vermiş!

Ne yapacaktım?

Sırtınızı sıvazlayıp, üyelerinizin bile gelmediği lokalinizi meyhaneye dönüştürmenize çanak mı tutacaktım?

Bugünkü gazetemizin manşetinde verdiğimiz haberi dikkatli okuyun.

Maden mühendislerinin söylediklerine bir bakın.

Sözde siyasetin solundalar!

Eleştirilere tahammül edemeyen, yasakçı zihniyetle hareket eden bu zihniyetler için “faşist”kelimesi bile hafif kalır!

Ben sadece “zavallılar” demekle yetiniyorum…

 

 

 Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış.

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz