Akay TURHAN

DEVLETİN POLİSİ ve TMMOB ŞUBESİ!

Akay TURHAN / GÖZLEM
1 Ağustos 2019 Perşembe 22:27Bazı polislerin, viski ve rakı-balık karşılığı görevlerini yapmadıkları şeklindeki iddiaları gündeme taşıdık.
Aldığım duyulara göre, Emniyet Müdürü Metin Turanlı konunun üzerine gitmiş.
Bazı memurların yerini değiştirmiş.
Olması gereken buydu.
Polis;
Giydiği üniformayı layıkıyla taşımalı!
Sizin meslektaşlarınız, Doğu ve Güneydoğu'da bu vatan uğruna şehit olurken siz; "avanta" peşinde koşamazsınız!
Devletin ve vatandaşın polisi olma yolunda Emniyet Müdürü Metin Turanlı atacağı her adım önemlidir.
Başında da söyledim...
Turanlı konuya hassas şekilde yaklaşıyor.
Birkaç memuru kapsayan soruşturma yeterli mi?
Elbette değil!
Olayın içinde bazı rütbeliler de var.
İddialar bu yönde...
Polisin kendi içindeki bu tür iddiaları kanıtlayabilecek gücü elbette ki vardır.
Turanlı'nın da niyeti...
 
                                                                       ***
 
Maden Mühendisleri Lokali'nin üyelerine değil de çalışan garsonların müşterilerine hizmet verdiğini, bu lokalin meyhaneye çevrildiğine ilişkin yaptığımız haber ve yorumlara, maden mühendislerinden destekler sürüyor.
Bizim meyhaneci ve meydancının başını çektiği TMMOB Zonguldak Şube Yönetimi'ni "kendi yandaşları dışında hiçbir maden mühendisine uygulanan haksızlıklara ses çıkarmıyorlar" şeklinde eleştiren maden mühendisleri, yaklaşık 2 yıl sonra yapılacak kongrede bu yönetimin değişmesi gerektiğine vurgu yaptılar.
Anlaşılan o ki;
TMMOB'nin Zonguldak Şubesi'nin üyeleri ile bir ilişkisi yok!
Meyhaneleri var nasıl olsa, onlara yetiyor.
Bakınız;
Türkiye'de 2 yılda bir uluslararası madencilik kongresi düzenlenir.
Zonguldak şubesi de bu kongrelere katılır.
Peki; katılır da ne yapar?
Orası meçhul!
Meçhul olmasa, sanıyorum 3-4 yıl önce Antalya'da yapılan kongrede Zonguldak'tan emekli bir maden mühendisi bildiri sundu.
Bu bildiri, divan tarafından yayınlanmaya değer bulundu.
Bir tv progrmında konuyu kendisi ile birlikte konuştuk.
Sonrası;
TMMOB Zonguldak Şubesi'nden "çıt" yok.
Bu ayıp bile meyhaneci ile meydancıya yeter de artar bile!
Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış.

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz