Çaycuma Belediyesi’nden açıklama

27 Ekim 2019 Pazar 18:25

Çaycuma Belediyesi’nden açıklama

Çaycuma Belediyesince, 2014 yılından bu yana, yoğun bir şekilde yol yapım, yenileme ve altyapı çalışmaları sürdürülüyor.

Belediye tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi;

“Doğalgaz çalışmaları nedeniyle şehrin büyük bölümündeki yollar zorunlu olarak kazılmış, doğalgaz hattının döşenmesi sırasında kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi ile temiz su dağıtım şebekeleri yenilenmiş, birçok yere fiber optik kablo döşenmiştir. 

Ayrıca elektrik iletim hatlarının yeraltına alınması sırasında kilometrelerce yol kazılmış, bir de bu nedenle yolların yenilenmesi ihtiyacı doğmuştur.

“KİLOMETRELERCE YENİ İMAR YOLU AÇILMIŞTIR”

Öte yandan, Belediyemizce, son beş yılda kilometrelerce yeni yeni imar yolu açılmış, bunların önemli bölümünün altyapıları ile birlikte üst kaplamaları yapılarak hizmete sokulmuştur.

İnsan odaklı bakışla geliştirdiğimiz engelsiz yol tasarımı şehircilik alanındaki uzman tüm kurumların takdirini kazanmış, ilçemiz, bu uygulamaları ile yalnızca bölgede değil, tüm ülkede dikkat çeken, ilgiyle takip edilen bir şehir hüviyeti kazanmıştır. Gururla ifade etmek isteriz ki, Çaycuma, bugün nüfusuna göre ülkenin en uzun bisiklet yolu ağına sahip şehri konumundadır.

“ALTYAPI HİZMETLERİNİN YANI SIRA ÖZKAYNAK GELİRLERİNİN ARTIRILMASI İÇİN DE YOĞUN ÇABA HARCANMAKTADIR”

Çaycuma halkına nitelikli ve etkin hizmet vermek için büyük çaba içinde olan Belediyemiz, yalnızca altyapı yatırımlarıyla yetinmemiş sosyal, kültürel birçok hizmetin yanı sıra öz kaynak gelirlerini artırma, alacaklarının takibi ve tahsili konusunda da yoğun çalışma yürütmüştür.

Öte yandan, gerek Belediyemizin, gerekse Belediye Başkanımızın bu konuda kimseye hiçbir ayrıcalık tanımadan tam bir adalet içinde hareket ettiği, taraflı tarafsız herkesin ittifak ettiği bir husustur.

“YOL HARCAMALARINDAN KATILIM PAYI ALINMASI YASA HÜKMÜDÜR”

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun “Yol Harcamalarına Katılım Payı” başlıklı 86. maddesinde, “Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce aşağıdaki şekillerde inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden meclis kararı ile Yol Harcamalarına Katılma Payı alınabilir” denmektedir. 

Çaycuma Belediye Meclisi yasanın bu hükmüne istinaden, 3.7.2019 tarihinde yaptığı toplantıda, OY BİRLİĞİ ile bu konumda olan gayrimenkul sahiplerinden, “Yol Harcamalarına Katılım Payı” alınmasını kararlaştırmıştır.

“ELDE EDİLEN GELİR YENİ YOLLARIN YAPIMINDA KULLANILACAKTIR”

On yılların ihmali nedeniyle Çaycuma’mızda yapılması gereken çok miktarda yol bulunmaktadır. Elde edilen gelirin tamamı yeni yol yatırımlarında kullanılarak Çaycuma’nın altyapı ve yol sorununun tümden çözülmesi ve mahalleler arasındaki hizmet eşitsizliğinin giderilmesi sağlanacaktır. Tahsil edilen her kuruş yine Çaycuma’ya hizmet olarak geri dönecektir.

“UYGULAMA YASAL OLDUĞU KADAR MAKUL ÖLÇÜLERDEDİR VE HAKKANİYETLİDİR”

Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne bağlı Emlak Servisimiz OY BİRLİĞİ ile alınan meclis kararı uyarınca bir çalışma yürütmüş, halen daha devam eden çalışmada, ilgili yönetmelikler uyarınca hesaplamalar yapılarak emlak değerleri ile yapıların yoldan aldıkları cepheye göre, 3515 yurttaşımıza, farklı miktarlarda, yol harcamalarına katılım payı tahakkuk ettirilmiştir. Tablo incelendiğinde, yol katılım paylarında, iyi niyetinden şüphe duyduğumuz bazı insanların yaymaya çalıştığı afaki rakamların bulunmadığı, uygulamanın son derece hakkaniyetli ve makul olduğu görülecektir.

Kendisine katılım payı tahakkuk ettirilen 3.515 vatandaşımızın 1.375’i 500 liranın, 2012’siyse 1.000 liranın altında bir ödeme yapacaktır. 820 vatandaşımızın ödeyeceği pay 1.000 lira ile 2 bin lira arasında yer almaktadır.

“TAHAKKUK EDİLEN PAYLAR 2 YIL İÇİNDE 4 TAKSİTE ÖDENEBİLECEKTİR”

Ödemeler peşin yapıldığı takdirde, yasa gereği, yüzde 25 indirim uygulanacaktır. Dileyen vatandaşlarımız tahakkuk eden payı, yine ilgili kanun uyarınca 2 yıl içinde 4 eşit taksitte de ödeyebilecektir. Ödemeler Şubat 2020’de başlayacaktır.

“ART NİYETLİ KİŞİLERİN ORTAYA ATTIĞI RAKAMLAR TÜMÜYLE AFAKİDİR”

Niyetlerinin ne olduğu bizce malum bazı kişilerin vatandaşların tümüne on binlerce liralık katılım payı çıkarıldığı yönündeki sözleri tümüyle gerçek dışıdır. Bu durumdaki kişi ya da kurumların sayısı yalnızca 79’dur. Bunların önemli bölümünü başta Belediyemiz olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarıyla bazı şirketler oluşturmaktadır.

Üzerine kayıtlı tek gayrimenkul bulunan bir vatandaşımızdan bahsedilen düzeyde bir katılım payı talep edilmesi mümkün değildir. Kendine yüksek miktarda bir tahakkuk çıktığını iddia eden yurttaşlarımızdan bu meblağın talep edilmesinin tek nedeni, üzerlerinde çok sayıda gayrimenkul kaydının olmasıdır. Katılım paylarının gelire göre değil, varlığa göre tahakkuk ettirildiği unutulmamalıdır.

Konuyla ilgili Belediye Meclisimizde yapılan tüm görüşmeler hem şehir meydanındaki dev ekrandan, hem de internet üzerinden naklen yayımlanarak sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi sağlanmıştır.

“HİÇBİR ŞEKİLDE KEYFİLİK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

Öte yandan bu kararın keyfi olarak alındığı şeklinde yayılmaya çalışılan şayialar da gerçek dışıdır. Sayıştay denetçilerinin yasada olmasına karşın yol harcamalarına katılım payını toplamadığı için soruşturma başlattığı çok sayıda belediye bulunmaktadır.

Yine art niyetli çevrelerin rakamların keyfi olarak yüksek belirlendiği yönündeki sözleri de geçersizdir. Yasa alınacak katılım payına sınırlamalar getirdiği gibi tüm hesaplamalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İller Bankası tarafından tespit edilen ve yayınlanan rayiç ve birim fiyatları üzerinden yapılmaktadır.

“VATANDAŞLARIMIZ DOĞRU BİLGİYİ BELEDİYEMİZDEN ALMALIDIR”

Vatandaşlarına daha yaşanabilir bir kent sunmak için yaptığı çalışmalarla Türkiye’ye örnek olan Çaycuma Belediyesinin hemşerilerini mağdur etmek gibi bir niyetinin olması kesinlikle düşünülemez. Yapılan bir yasa hükmünün hakkaniyetli şekilde uygulanmasından ibarettir. Bizlere olan itimadından asla şüphe duymadığımız, desteklerini her zaman yanında hissettiğimiz değerli Çaycumalıların art niyetli kişilerin yaymaya çalıştığı sözlere itibar etmeyerek doğru bilgiyi bizzat Belediyemizden almasını rica ediyor, durumu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış.

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz