ÇATES’e girişleri yasaklandı!

3 Ekim 2019 Perşembe 21:38

ÇATES’e girişleri yasaklandı!

Bereket Enerji tarafından işletilen Çatalağzı Termik Elektrik Santralı'nda (ÇATES) görevlerinden alınan Santral Müdürü Harun Sarı ve Bakım Onarım Direktörü Ahmet Yılmaz'ın işletmeye girişleri yasaklandı.

Santral Müdürü Harun Sarı'nın yerine Santral Bakım Müdürü Hakan Kızıl vekaleten atandı.

Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış.

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz