Bilirkişiden HES’e geçit yok

6 Ağustos 2019 Salı 22:57

Bilirkişiden HES’e geçit yok

Yenice Şeker Kanyonu’na yapılmak istenen HES’e karşı açılan davada raporunu sunan bilirkişi heyeti, projenin, “Kamu yararı, hizmet ve gereğinin karşılanması bakımından uygun ve tutarlı olmadığını” bildirdi.

Bir dünya mirası olan Yenice Şeker Kanyonu’na yapımı planlanan HES’e karşı açılan davada, önemli bir gelişme yaşandı.

Yenice Tır ve Yazıköyü halkının Kastamonu İdare Mahkemesinde açtığı davada mahkemenin atadığı bilirkişi heyeti raporunu tamamlayarak mahkemeye sundu.

Prof. Dr. Koray Özcan, Prof. Dr. Halil Kumsar, Prof. Dr. Abdullah Cenan Koç, Dr. Gürçay Kıvanç Akyıldız, Dr. Özkan Evcin, Dr. Kerim Güney, Harita Mühendisi Mehmet Genç, Çevre Mühendisi Hulkiye Akgün, Yüksek Ziraat Mühendisi Dr. Kerim Bayram’dan oluşan bilirkişi heyeti kanyona yapılması düşünülen HES’i pek çok yönden sakıncalı bulurken, birçok da eksiklik tespit etti. Bilirkişi raporu köylüler ve HES’le mücadele eden çevreciler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanırken, bu çevrelerde, kanyonun doğal güzelliği ve özelliklerinin bozulmadan gelecek kuşaklara aktarılması ümidini de artırdı.

“KANYON KORUNMASI GEREKEN 100 DOĞAL ALAN ARASINDA”

Bilirkişi hazırlanan ÇED Raporu’nun imar mevzuatı açısından uygun ve tutarlı olmadığı, doğal, jeolojik ve afet durumuna ilişkilerin verilerin değerlendirilmediği, plan yapım süreçlerine ilişkin zorunlu analitik araştırmaların yapılmadığını açıkladı. Raporunda, HES’in toplumsal, ekonomik faydalarına ilişkin değerlendirmelerin yapılmadığı ve hizmet gereğinin karşılanması ve kamu yararı bakımından uygun ve tutarlı olmadığını da bildiren bilirkişi heyeti, Yenice ormanlarının, Dünya Ormancılık Örgütü tarafından korunması gereken 100 doğal alan arasında sayıldığına da vurgu yaparak projenin kanyondaki habitat bütünlüğü ile biyolojik çeşitliliği de risk altına sokacağını söyledi. 

“YABANİ HAYATI TEHDİT EDİYOR”

Yapımı düşünülen HES’in bölgedeki yabani hayat ve yaban hayvan varlığı üzerinde olumsuzluklar yaratabileceğini de değerlendiren bilirkişi, bu değerlendirmelerin de yapılmayarak eksik işlem tesis edildiğinin de altını çizdi. Akan suyun birinci sınıf kalitede su olduğunu da saptayan bilirkişi, raporunda, kurulacak beton santrali ile ilgili yeterli değerlendirmelerin yapılmadığını belirtti.

 “KAMU YARARI YOK”

Bilirkişinin üzerinden önemle durduğu bir diğer husus da, kanyondan alınan suyun kurulacak santrale naklini sağlayacak cebri tünelin bozuk arazi yapısından geçmesi oldu. Gevşek arazi yapısı nedeniyle patlatmalar sırasında toprak kayması, taş düşmesi riskinin büyük olduğunu saptayan bilirkişi, üretilecek toplam faydanın, yaygın etkisinin ve katma değerinin belirsiz olduğu, plan gerekçelerinin bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanmadığı, eşik analizi sentezi yapılmadığı ve dolayısıyla imar planı esaslarına uygun hazırlanmadığı, tüm bu nedenlerle hizmet ve gereğinin karşılanması bakımından uygun ve tutarlı olmadığını bildirdi.

Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış.

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz