“Beklenen depremlerin cankurtaranı kahraman madencilerdir!”

3 Ekim 2019 Perşembe 21:18

Haber Merkezi

“Beklenen depremlerin cankurtaranı kahraman madencilerdir!”

TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyen CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, ülke genelinde ki olası depremler için “Beklenen depremlerin cankurtaranı Zonguldak’ın bağrından çıkan kahraman madencilerdir!” dedi.

CHP’li Yavuzyılmaz basın toplantısında, ülkenin birçok bölgesinde meydana gelebilecek olası deprem felaketlerinin ardından yapılacak olan arama kurtarma faaliyetlerinde görev almak üzere Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) bünyesindeki “tahlisiyeci” (kurtarıcı) birimini işaret ederek, ekibin sayısının ve tahlisiye istasyonlarının kapasitelerinin arttırılması için Enerji Bakanı’na çağrıda bulundu.

 

Milletvekili Yavuzyılmaz, basın toplantısında şu açıklamalara yer verdi; ‘Depremle Yaşamayı Öğrenemedik’ “İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki sarsıntı, beklenen büyük İstanbul depremi başta olmak üzere, ülkemizin birçok bölgesinde meydana gelebilecek deprem felaketlerine karşı ne kadar hazırlıksız olduğumuzu bizlere bir kez daha göstermiştir. Ne kadar üzücüdür ki deprem kuşağında, sismik açıdan oldukça aktif bir coğrafyada olmamıza, rağmen, on yıllardır ne deprem öncesine hazırlandık ne de deprem sonrasına. Kısaca depremle yaşamayı öğrenemedik.

“DEPREMLERİN GİZLİ KAHRAMANLARI OLMUŞLARDI”

Bugün burada olası deprem felaketlerinin ardından yapılacak olan arama kurtarma faaliyetlerinde ilişkin bir çağrıda bulunmak için bir aradayız. Ülkemizde deprem öncesinde alınacak tedbirler konusunda yeterli adım atılmadığı gibi deprem sonrasında arama kurtarma faaliyetlerinde bulunabilecek kuruluş, ekip ve ekipman sayısı ne yazık ki asgari düzeyin çok altındadır.  Bir Zonguldak Milletvekili olarak bu kutsal görevin, yine Zonguldak’ın bağrından çıkmış, yeraltı madenciliğinde, 1938 yılından günümüze kadar Türkiye genelinde 10.000'in üzerinde kurtarıcı yetiştirerek erişilmesi güç bir rekorun sahibi olmuş Türkiye Taşkömürü Kurumunun tahlisiyeci “kurtarıcı” biriminin desteği ile gerçekleşebileceğini ifade etmek istiyorum. ‘Depremlerin gizli kahramanları olmuşlardı’ Bu birimin aslen, yeraltı maden işletmelerinde meydana gelebilecek kazalarda ki can ve malzemeyi kurtarmak gibi bir görevi varken, Soma faciası gibi büyük maden kazalarında görev almalarının yanı sıra, 17 Ağustos Gölcük, 12 Kasım Düzce ve 23 Ekim Van depremleri gibi ülkenin acı tarihine kazınan büyük afetlerde de kurtarma çalışmalarına katılmış, kurtardığı canlarla birlikte depremlerin isimsiz kahramanları olmuşlardır.   

BİRİMİN ÜSTÜN EĞİTİCİ MİSYONU VE DENEYİMLİ EKİBİ VARDIR” 

17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinde görev alan TTK maden işçilerinden oluşan tahlisiye ekipleri, göçük ve enkaza, yeraltı kömür madenciliğinde kullanılan özel tahkimat metotları ile girmiştir. Maden işçileri ferdi kurtarıcıları, madenci lambaları ve bitmek bilmeyen enerjisi ile her türlü hava koşulunda gece-gündüz ayrımı olmaksızın 24 saat kurtarma çalışmalarında görev alabilmektedir.  Göçükte ilerleme ve enkaz açma konularında doğal olarak yetişmiş bu ekiplerin, hafif, orta ve ağır, acil durum kurtarma ekipmanları ile eğitilmeleri suretiyle kurtarma faaliyetlerinde çok daha üstün bir konuma gelmektedirler.

Birimin üstün eğitici misyonu ve deneyimli bir ekibi vardır. Ancak olası bir İstanbul depreminde dahi, İstanbul’un 15 milyonluk resmi nüfusu ve 1,5 milyon konut sayısı dikkate alındığında, Türkiye’nin en profesyonel kurtarma ekiplerinin başında gelen TTK’nın, mevcut kurtarma ekip ve ekipman sayılarının çok yetersiz kalacağı açıktır.

‘TTK’NIN MADENCİ SAYISI DÜŞÜRÜLÜRDÜ’

2002 yılında 11.761 olan TTK’daki yer altı maden işçi sayısının, 2019 yılı sonu itibariyle 5.908’e düşmesi beklenmektedir. Türkiye sanayisinin lokomotifi olan, demir çelik sektörünün ithal taşkömürüne olan bağımlılığını ortadan kaldırabilen, yerli ve milli, kritik önemdeki taşkömürünü yerin ve denizin yüzlerce metre altından çıkaran, doğal afetlerde Acil Durum Ekipleriyle canlı arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiren kahraman TTK maden işçisine reva görülen yaklaşım ise; TTK’daki maden işçi sayısını 2002-2019 yılları arasındaki 17 yılda tam % 100 oranında azaltmış olmasıdır. 

Beklenen büyük İstanbul depremi ve ülkemizin birçok bölgesinde meydana gelebilecek olası deprem felaketlerinin riski konusunda on yıllardır yetkililerin gerekli ve yeterli tedbirleri almaması nedeniyle, özellikle son günlerde halkımızın yaşadığı derin deprem bunalımı, vatandaşlarımızın içtenlikle güvenebileceği, konusunda deneyimli ve uzman milli kuruluşumuz ‘TTK’nın arama kurtarma ekiplerine’ büyük ihtiyaç duyulduğunu bizlere bir kez daha göstermiştir. ‘TTK Tahlisiye ekip sayısı en az 3 katına çıkartılmalı’ Bu ihtiyaca binaen en kısa sürede, TTK’nın kurtarma ekip ve ekipman sayılarının artırılması için,  mevcut yer altı işçilerinden, tahlisiyeci olma koşullarını sağlayanların tümüne arama kurtarma eğitimleri verilmesi, böylelikle mevcut tahlisiye ekip sayısının en az 3 katına çıkarılması gerekmektedir.”

 

Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış.

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz